Закон за стопанските грижи и обществената предвидливост, 1917 г.