Георги Якимов. ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ДЕСНИТЕ АВТОРИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 20 - 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ДЕСНИТЕ АВТОРИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 20 - 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Калоян Петков. ВЪОРЪЖЕНИЕ И ВОЕННА ЕКИПИРОВКА ОТ ОБЕКТ А8/2007 С. ГЛОЖЕНЕ

ВЪОРЪЖЕНИЕ И ВОЕННА ЕКИПИРОВКА ОТ ОБЕКТ А8/2007 С. ГЛОЖЕНЕ

 

Райчин Райчинов. ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА МЕЖДУ ЛЕВАНТА, АМАЛФИ И ГАЕТА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

 ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА МЕЖДУ ЛЕВАНТА, АМАЛФИ И ГАЕТА

Десислава Владимирова. ЕТНА И ЕОЛИЙСКИТЕ ВУЛКАНИ В АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ – РАЗРИВ ИЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРЕДСТАВИТЕ?

ЕТНА И ЕОЛИЙСКИТЕ ВУЛКАНИ В АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ – РАЗРИВ ИЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРЕДСТАВИТЕ?

 

Тодор Арсениевич, "Афион", стихотворение, публикувано в югославската преса през 1937 г.

 

Благодарности: Християн Данчев, предоставил стихотворението, което открива, докато работи по дипломната си теза. 

Реклама във вестник "Бюлетин на ЦКЕБ" за организиране на кораб с евреи емигранти от Варна за Палестина, 1939 г.

Източник: "Бюлетин на Централната консистория на евреите в България", Год. ХХ, бр.1, София, 1 септември 1939, с. 2

Благодарности: Ив. Гезенко

Syndicate content