Карта на Балканския полуостров, България през времето на цар Симеона

Забележка: картата вероятно е изработена през 30-те години

Източник: лична колекция

Охрид, 1943 г.

 

Атлас по българска история. С., 1963

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

София, Циганския квартал, б.г.

Източник: НБКМ-БИА, С 4779 (ф 35 1052)

Благодарности: д-р В. Станев

Алън Креймър. Зверства [1914-1918]. Превод от английски език М. Вълков

 

Зверства

 

Алън Креймър

 

 

 

Из статия във вестник „Политика“ (2010 г.)

Из статия във вестник „Политика“ (2010 г.)

 

Syndicate content