Ректорска заповед, забраняваща внасянето на алкохол в студентските общежития на Софийския университет, 1977 г.