Дюрастел, А. Международен алманах България 1898. С., 1897

Тервел Попов. СИЛИСТРА КАТО ВОЕННОАДМИНИСТРАТИВЕН И ЦЪРКОВЕН ЦЕНТЪР И ХРИСТИЯНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В ГРАДА И РАЙОНА (НАЧАЛОТО НА XV – НАЧАЛОТО НА XVIII В.)

СИЛИСТРА КАТО ВОЕННОАДМИНИСТРАТИВЕН И ЦЪРКОВЕН ЦЕНТЪР

И ХРИСТИЯНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В ГРАДА И РАЙОНА

Екатерина Ангелова. КРАТЪК ОБЗОР КЪМ УНИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА И СРЪБСКАТА ДЪРЖАВА С РИМОКАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА (1204-1219)

КРАТЪК ОБЗОР КЪМ УНИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА И СРЪБСКАТА ДЪРЖАВА С РИМОКАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА (1204-1219)

 

Екатерина Ангелова

Ангел Велинов. ЗНАЧЕНИЕТО НА ВИЗАНТИЙСКИТЕ ГРАДОВЕ КАТО ОСНОВНО МЯСТО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЦЕРЕМОНИИ, ЗРЕЛИЩА И ПРАЗНИЦИ (СРЕДАТА НА VI – СРЕДАТА НА IX В.)

ЗНАЧЕНИЕТО НА ВИЗАНТИЙСКИТЕ ГРАДОВЕ КАТО ОСНОВНО МЯСТО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЦЕРЕМОНИИ, ЗРЕЛИЩА И ПРАЗНИЦИ (СРЕДАТА НА VI – СРЕДАТА НА

София, 1972 г.

М. Берберов. Новото в пет поморийски села. - Работническо дело, Год. ХХХI, бр. 294, 21 окт. 1957, с. 1

"Новото в пет поморийски села
Няма още две години, откакто турските села от Поморийска околия: Челебиево, Хедиетлар, Mрежично, Рудина и Ражден бяха обединени в едно, с един народен съвет, а колко много се преобразиха и селата, и животът на хората. Младият комунист Хасан Кьосе Алиев добре обхвана работата на народния съв

Откъс от книгата Resich, Alfred Alexander. Hot books in The Cold War. The CIA-Funded Secret Western Book Distribution Program Behind the Iron Curtain. Central Europe University Press. Budapest. 2013, 569 р. Превод: Джулия Кирилова.

Resich, Alfred Alexander. Hot books in The Cold War. The CIA-Funded Secret Western Book Distribution Program Behind the Iron Curtain. Central Europe University Press. Budapest. 2013, 569 р.

Антон Атанасов. РЕФОРМИТЕ НА ТУРГУТ ЙОЗАЛ: ИДЕИ, РЕАЛИЗАЦИЯ, РЕЗУЛТАТИ

РЕФОРМИТЕ НА ТУРГУТ ЙОЗАЛ: ИДЕИ, РЕАЛИЗАЦИЯ, РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

Антон Атанасов

Георги Якимов. ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ДЕСНИТЕ АВТОРИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 20 - 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ДЕСНИТЕ АВТОРИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 20 - 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК


Разпространи съдържание