Между Белград и София - статия от 1964 г.

 

 

Източник: Македонска трибуна, 16 април 1964 год., бр. 1928, с. 1-2

Анастас Иширков за морските бани във Варна, 1904 г.

[…]

            Но нека характеризирам по-подробно някои части от града.

            […]

ЕОС

Леора Билски. Политически съдебни процеси

Политически съдебни процеси

Статия на д-р Г. М. Димитров „Народният съд“, публикувана във в. „Отечествен фронт“, София, 24 декември 1944 г.

Народният съд

 

            Това е историческо събитие, което характеризира една епоха. Народът съди не лице – а една система на управление. Народът съди системата на насилническите, фашистки и хитлеристки управления, и техните агенти.

Ивета Косева. ВЕНЕЦИАНСКА ДАЛМАЦИЯ ПРЕЗ XVIII В. КАТО ТЕМА В СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

 

ВЕНЕЦИАНСКА ДАЛМАЦИЯ ПРЕЗ XVIII В. КАТО ТЕМА В СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

Стоян Стоянов. СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

 


Разпространи съдържание