София, първият градоустройствен план от 1879 г.

 

Забележка: RAR файл, който съдържа HQ изображение в TIFF и две изображения в JPG

Благодарности: Ж. Велев; Дигитален център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

План на София в 1878 г.

 

Забележка: RAR файл, който съдържа HQ изображение в TIFF и две изображения в JPG

Благодарности: Ж. Велев; Дигитален център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

София, езерото в Борисовата градина [б.г.]

Забележка: пощенска картичка, лице, б.г.

Благодарности: Ж. Велев

София, езерото в Борисовата градина, 1932 г.

 

Забележка: пощенска картичка, лице/гръб, датирана 1.8.1933 г.

Благодарности: Ж. Велев

София, езерото в Борисовата градина, 1939 г.

 

Забележка: пощенска картичка, лице/гръб, датирана 1.1.1941 г.

Благодарности: Ж. Велев

Охрид, 1943 г.

 

Смесен плаж, Варна, 1936 г.

 

Забележка: пощенска картичка, лице/гръб, датирана 8.8.1936 г. 

Благодарности: Ж. Велев

България през Първата световна война, промени в границите, териториални искания, 1915-1919 г.

Източник: Avramoski, Ž. Ratni ciljevi Bugarske i Centralne sile 1914-1918. Beograd, 1985.

Забележка: Натисни за достъп до по-качествено изображение.


Разпространи съдържание