Анастас Иширков за морските бани във Варна, 1904 г.

[…]

            Но нека характеризирам по-подробно някои части от града.

            […]

            Природата надарила град Варна с всички предимства за добра морска баня. До самия град морският бряг е лесно достъпен откъм сушата, а дъното на морето е песъчливо и леко наклонено към вътрешността, та позволява да се ходи доста навътре и предизвиква гъста редица от вълни близо до брега, които придават на морската баня големи целителни свойства. Хубавата градина край морския бряг, близостта на лозята, удобствата за живот, които предлага един по-голям град, усилват предимствата на варненската морска баня.

            Във време на сезона за къпане около морските бани, до самата приморска градина, се създава своеобразен живот. Няколко кръчми, в които вечер стотини хора се разговарят шумно и пият пелин, бира или ракия и ядат разни кебапчета и други мезета, няколко големи бараки, в които се представят всяка вечер пиеси на турски език и се дават акробатски игри или се показват всевъзможни панорами и чудовища, съставят главните забавителни заведения на варненската баня. Улицата между кръчмите и бараките се трупа вечер с по-прост народ и се дига прах на облаци, който пълни откритите кръчми и се сляга лека по лека върху дрехите на гостите. Шумът на различни музики и присипнали гласове на арменки и гагаузки и техните даарета се ту сменяват, ту сливат в едно и образуват непрекъснат трясък и бръмчене, които карат хората в кръчмите да викат силно и махат оживено ръце при разговора, за да се разбират. Цялата обстановка на забавителните заведения и начинът на забавлението носят чисто ориенталски печат и отговарят напълно на чисто демократическите навици на варненските граждани.

            […]

 

 

Иширков, А. Град Варна. Културно-географски бележки. – Отделен отпечатък от Периодическо списание, кн. LXV, 1904, с. 42, 44.