Откъс от книгата Resich, Alfred Alexander. Hot books in The Cold War. The CIA-Funded Secret Western Book Distribution Program Behind the Iron Curtain. Central Europe University Press. Budapest. 2013, 569 р. Превод: Джулия Кирилова.

Resich, Alfred Alexander. Hot books in The Cold War. The CIA-Funded Secret Western Book Distribution Program Behind the Iron Curtain. Central Europe University Press. Budapest. 2013, 569 р.

Антон Атанасов. РЕФОРМИТЕ НА ТУРГУТ ЙОЗАЛ: ИДЕИ, РЕАЛИЗАЦИЯ, РЕЗУЛТАТИ

РЕФОРМИТЕ НА ТУРГУТ ЙОЗАЛ: ИДЕИ, РЕАЛИЗАЦИЯ, РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

Антон Атанасов

Георги Якимов. ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ДЕСНИТЕ АВТОРИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 20 - 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ДЕСНИТЕ АВТОРИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 20 - 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Оплаквания от турска страна за оскърбителни за турците текстове в български учебници. Откъс от доклад на ген. о.з. Т. Марков до министър-председателя Никола Мушанов, 1933 г

Оплаквания от турска страна за оскърбителни за турците текстове в български учебници. Откъс от доклад на ген. о.з. Т. Марков до министър-председателя Никола Мушанов, 1933 г.

 

 

[…]

Кристиан Стефанов. ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПАТРИАРХАЛНОТО ГОСПОДСТВО В РАННОМОДЕРНА АНГЛИЯ: УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ЛОНДОН (КР.XVI-СР.XVII ВЕК)

ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПАТРИАРХАЛНОТО ГОСПОДСТВО В РАННОМОДЕРНА АНГЛИЯ: УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ЛОНДОН (КР.XVI-СР.XVII  ВЕК)

Д-р Костадин Иванов. ПИСМЕНА И ГОВОРНА КУЛТУРА НА ЦАР БОРИС III НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПИСМЕНА И ГОВОРНА КУЛТУРА НА ЦАР БОРИС III НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

МЕЛИСА ФАЙНБЪРГ: ДЕПАТОЛОГИЗИРАНЕ НА НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА

МЕЛИСА ФАЙНБЪРГ:

ДЕПАТОЛОГИЗИРАНЕ НА НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА

 

Димитър Ницов. ИСТОРИЯТА НА МАНАСТИРСКОТО СТОПАНСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XV-XIX В. В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ОТ XX ВЕК

ИСТОРИЯТА НА МАНАСТИРСКОТО СТОПАНСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XV-XIX В. В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ОТ XX  ВЕК

Цветозар Йотов. ПРОБЛЕМНИ МЕСТА В ДВЕТЕ ВОДЕЩИ ТЕОРИИ ЗА ВЛАШКИЯ ЕТНОГЕНЕЗИС

ПРОБЛЕМНИ МЕСТА

В ДВЕТЕ ВОДЕЩИ ТЕОРИИ ЗА ВЛАШКИЯ ЕТНОГЕНЕЗИС

 

Силвия Аризанова. СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛИЩАТА В ЛУДОГОРИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (ОТ VІІІ В. ДО 1878 Г.)

СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛИЩАТА В ЛУДОГОРИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (ОТ VІІІ В. ДО 1878 Г.)


Разпространи съдържание