Най-голямата блокада в историята, 1945 г.

Източник: Изгрев, год. I, бр. 246, 26.07.1945, с. 4.

Юруков, В. Сътрудничество, споразумение, 1945 г.

Източник: Изгрев, год. I, бр. 246, 26.07.1945, с. 1.

Позив на „Бранник“ за събиране на подаръци за германските войски, 1941 г.

Позив на Организацията на българската младеж „Бранник“ за събиране на подаръци за германските войски

след 22 юни 1941 г.

 

 

            „Бранник“

Организация на българската младеж

46-а бранническа дружина „Калоянова крепост“ – гр. Провадия

 

Продоволствени, 1947 г.

Източник: Свободен народ, год. XXVII, бр. 48, 23.02.1947, с. 5

Браннически обети, 1941 г.

Браннически обети

 

1941 г.

 

            Обет на бранника

            Аз съм бранник и моето сърце принадлежи на царя на българите и на моя народ.

Яростни боеве в Пелопонез, 1947 г.

Източник: Свободен народ, год. XXVII, бр. 48, 23.02.1947, с. 4

„Освободете Кръстю Пастухов!“, 1947 г.

Източник: Свободен народ, год. XXVII, бр. 48, 23.02.1947, с. 1

Нареждане № 23 на Долно Дебърцкото районо управление до ръководителите в село Злести за нарушаване наредбата на Организацията на някои местни обичаи, 1906 г.

Нареждане № 23 на Долно Дебърцкото районо управление до ръководителите в село Злести за нарушаване наредбата на Организацията на някои местни обичаи

 

С. Железнец[1], 25 ноември 1906 г.

 

До ръководителите в с. Злести

 


Разпространи съдържание