Стихотворение, посветено на Мария-Луиза от Ц. Генков

РОЖДЕНИЕТО НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА II

 

Изпълниха се дните брачни,

На Царят Ни велик,

Светнаха небеса прозрачни

За родния език.

 

Телеграма от българската легация в Белград до МВРИ относно атентата срещу ген. Ковачевич в Щип, 6 октомври 1927 г.

Телеграма от българската легация в Белград до МВРИ относно атентата срещу ген. Ковачевич в Щип, 6 октомври 1927 г.

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО

НА

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА ИЗПОВЕДАНИЯТА

Шифрована телеграма

 

Телефонен разговор между полковник Шкечич и Петър Минков, 31 май 1931 г.

 

П Р О Т О К О Л

Разговор воден по телефона между полковник Шкечич и Петър Минков на 31 май 1931 год. в 10.15 ч.пр.пл.

 

Минков – Г-н Полковник Шкечич?

 

Шкечич – Я.

 

Минков – Сам г. полковника? Да? Тук Минков. Аз пристигнах.

 

Шкечич – А!

Окръжно на Дирекцията на печата до българските легации в чужбина относно дейността и личността на швейцарския криминолог Арчибалд Райс, май 1924 г.

Окръжно на Дирекцията на печата до българските легации в чужбина относно дейността и личността на швейцарския криминолог Арчибалд Райс, май 1924 г.

 

 

 

 

София,

М а й 1924 г.

ДИРЕКЦИЯ НА ПЕЧАТА.

270

Писмо от българската легация в Берлин до МВРИ за амнистията и завръщането на д-р Васил Радославов в България, 2 юли 1929 г.

 

Писмо от българската легация в Берлин до МВРИ за амнистията и завръщането на д-р Васил Радославов в България, 2 юли 1929 г.

 

 

 

Koniglich Bulgarische Gesandtschaft

No. 65

Berlin W 62, den 2 юлий 1929

Позив към жителите на Македония от македонския военен губернатор, Сяр, 7 декември 1912 г.

ПОЗИВ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЯ ОТ МАКЕДОНСКИЯ ВОЕНЕН ГУБЕРНАТОР

 

Сяр, 7 декември 1912 г.

 

С Височайша заповед по Действующата Армия аз съм назначен генерал-губернатор на Македония.

Гробът на проф. Марин Дринов

Законът за забрана на стачките в Турция отменен

Законът за забрана на стачките в Турция отменен

 

Правилник за подпомагане на нуждаещите се войнишки семейства по време на мобилизация и война, София, 7 декември 1915 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ВОЙНИШКИ СЕМЕЙСТВА ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ И ВОЙНА

 

София, 7 декември 1915 г.

 

I. Общи положения и размер на помощите


Разпространи съдържание