Указ на регентите за назначаването на К. Георгиев за председател на Министерския съвет, 1944 г.

Указ № 10 на регентите на България за назначаването на Кимон Георгиев за председател на Министерския съвет,

София, 9 септември 1944 г.

 

Ние, Регентите на България[1],

На основание чл. 150 от Конституцията

Постановихме и постановяваме

Заповед за откриване на училище за санитарни подофицери Скопие, 1916 г.

Заповед по Действащата армия за откриване на училище за санитарни подофицери в гр. Скопие, 29 юни 1916 г.

 

 

 

Заповед

по

Действующата Армия

№ 384

гр. Кюстендил 29 Юний 1916 г.

 

 

 

Заповед по действующата армия № 384

80th birthday celebrations of HE Josip Broz Tito, President of Yugoslavia, 1972

Източник: FCO 28/2155, 1972 Jan 01-1972 Dec 31

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. / Ангел Джонев; Рец. Веселин Янчев, Пламен Павлов, Александър Гребенаров. – Кюстендил: Фабер, 2016 . – 92 с. 7 с ил., факс.; 20 см ISBN 978-619-00-0444-8, Сист. No: 16469

 

 Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. / Ангел Джонев; Рец. Веселин Янчев, Пламен Павлов, Александър Гребенаров. – Кюстендил: Фабер, 2016 . – 92 с. 7 с ил., факс.; 20 см ISBN 978-619-00-0444-8, Сист. No: 16469

 

Заповед за формирането на Планинската дивизия, 1916 г.

Заповед по Действащата армия за формирането на Планинската дивизия, 5 ноември 1916 г.

 

 

 

Заповед по Действующата Армия

№ 576

гр. Кюстендил, 5 ноемврий 1916 г.

 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

HUNGARICANA

HUNGARICANA

Портал за унгарско културно наследство.

Заповед по Действующата Армия № 295, 1916 г.

Заповед по Действующата Армия

№ 295

гр. Кюстендил, 30 Април 1916 г.

 

 

Спите ли спокойно, господин кмете? Отворено писмо до проф. Янчулев, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 4

Декларация на миньори от СМФ „Подкрепа“ при „Горубсо“ - АД, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 4

Наредба по отчуждаване на безстопанствени недвижимости за благоустройствени нужди на градове и села в новите земи, 1918 г.

 

ОКРЪЖНО № 5099

НАРЕБДА

 

по отчуждаване на безстопанствени недвижимости за благоустройствени нужди на градове и села в новите земи

 


Разпространи съдържание