Христо Силянов за екзекуцията на двама души от четата на Марко Лерински, 5 февруари 1902 г.

 […]

Между селяните настана смущение. Погледите неволно се приковаха върху осъдените.

Ли Друтман, Яша Мунк. Когато роботите се надигнат: Ще унищожи ли автоматизацията на производството средната класа, а заeдно с нея и демокрацията? Превод от английски език Д. Сербезов

Когато роботите се надигнат

 

Ще унищожи ли автоматизацията на производството средната класа, а заeдно с нея и демокрацията?

 

Ли Друтман, Яша Мунк

 

 

4 Юли 2016 г.

 

Писмо от Централния добруджански народен съвет относно съдбата на задържаните в Молдова добруджанци, 1918 г.

Писмо от Централния добруджански народен съвет до генерал Тантилов, български военен представител в Букурещ, относно съдбата на задържаните в Молдова добруджанци

 

Бабадаг, 1 юли 1918 г.

 

Мустафа Кемал Ататюрк, илюстрация, 1942 г.

Източник: Щабс-кап. Копейкин. Англия и Турция (Спомени от близкото минало). 55. - Слово, бр. 5936, Год. ХХ, 2 май 1942, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Сингапурската крепост, 1942 г.

Източник: Слово, бр. 8567, Год. ХХI, 6 февруари 1942, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Спасов, П. Остров Питкерн, 1926 г.

Източник: Трезвеност, Год. VIII, кн. 9, 10, 1926, с. 150-152

Благодарности: Ж. Велев

Декларация на българското правителство по повод намеренията на румънските военни власти да ликвидират отвлечените от Добруджа българи, 1918 г.

Декларация на българското правителство пред румънското правителство в Яш относно намеренията на румънските военни власти да ликвидират отвлечените от Добруджа българи

 

Фокшани, 10 януари 1918 г.

 

Нови жилищни сгради, Риека, 1957 г.

Източник: Nove stambene zgrade. - RIJEKA. Jugoslavija. Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от Народния отбор на град Риека, 1.10. 1957 г., [сн. 9].

Площад „Народен“, Риека, 1957 г.

Източник: Narodni trg. - RIJEKA. Jugoslavija. Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от Народния отбор на град Риека, 1.10. 1957 г., [сн. 2].

Маршал Тито в Риека, 50-те години на ХХ в.

Източник: RIJEKA. Jugoslavija. Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от Народния отбор на град Риека, 1.10. 1957 г., [сн. 1].


Разпространи съдържание