Татяна Брага. БЪЛГАРСКИ ПИСМЕНИ ПАМЕТНИЦИ В ОБСЕГА НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА В. И. ГРИГОРОВИЧ И Г. С. РАКОВСКИ - ОДЕСКИЯ ПЕРИОД

БЪЛГАРСКИ ПИСМЕНИ ПАМЕТНИЦИ В ОБСЕГА НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА В. И. ГРИГОРОВИЧ И Г. С. РАКОВСКИ - ОДЕСКИЯ ПЕРИОД

 

Радостин Григоров. МИТРОПОЛИТЪТ НА КИЕВ И ЦЯЛА РУСИЯ КИПРИАН И ОТНОШЕНИЯТА МУ С ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИАРШИЯ

МИТРОПОЛИТЪТ НА КИЕВ И ЦЯЛА РУСИЯ КИПРИАН И ОТНОШЕНИЯТА МУ С ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИАРШИЯ

 

 

 

Радостин Григоров

 

Владимир Терзиев. „СЕЛСКИЯТ ЛЕКАР“ НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ – МОСТ МЕЖДУ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И МОДЕРНОТО ЗДРАВНО ПОЗНАНИЕ

„СЕЛСКИЯТ ЛЕКАР“ НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ – МОСТ МЕЖДУ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И МОДЕРНОТО ЗДРАВНО ПОЗНАНИЕ

Димитър Ницов. В ТЪРСЕНЕ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. ЕДНА НАУЧНА КОМАНДИРОВКА НА ПРОФ. БОРИС НЕДКОВ В КАЙРО

В ТЪРСЕНЕ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. ЕДНА НАУЧНА КОМАНДИРОВКА НА ПРОФ. БОРИС НЕДКОВ В КАЙРО

 

 

Тодор Тодоров. ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ ПРЕЗ XIV в.

ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ

Яна Георгакиева. ИНДИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ В УЧЕНИЕТО НА ШЕЙХ БЕДРЕДДИН СИМАВИ

ИНДИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ В УЧЕНИЕТО НА ШЕЙХ БЕДРЕДДИН СИМАВИ

 

Десислава Владимирова. ЕТНА И ЕОЛИЙСКИТЕ ВУЛКАНИ В АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ – РАЗРИВ ИЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРЕДСТАВИТЕ?

ЕТНА И ЕОЛИЙСКИТЕ ВУЛКАНИ В АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ – РАЗРИВ ИЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРЕДСТАВИТЕ?

 


Разпространи съдържание