Цариброд, 1906 г.

 

Забележка: Гр. Царибродъ // Vue de Tzaribrod; пощенска картичка, лице/гръб

Бесарабия, румънска карта, 1920 г.

Източник: Pelivan, I. G. Chronologie de la Bessarabie. Paris, 1920

Михов, Н. Принос към историята на търговията на Турция и България. VI френски, немски и английски автори. С., 1971

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Донесение от запасния поручик Петров до командира на 4-а рота от Допълващия македонски полк относно положението в Паланечко, Македония, 28 март 1918 г.

 

 

Извлечение.

Командир на 4-а рота

от

Допълн. Македонски полк

№ 107

28 март 1918 година

Скопие

До Командира на

2-а Окупационна Бригада

Т У К.

 

Завјера против Црне Горе. Paris, 1918

Adresse-Plébiscite des Originaires de Pirot habitant en Bulgarie a Monsieur Le Président Wilson et aux Gouvernements Anglais, Français, Italien, Tchèque, Croate, Polonais, etc. Avec une carte. Sofia, 1919.

Забележка: Приложената към публикацията карта е качена в отделен файл на сайта на адрес: http://anamnesis.info/node/1425


Разпространи съдържание