Райчин Райчинов. ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА МЕЖДУ ЛЕВАНТА, АМАЛФИ И ГАЕТА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

 ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА МЕЖДУ ЛЕВАНТА, АМАЛФИ И ГАЕТА

Доника Пенкова. БЪЛГАРО-ПЕЧЕНЕЖКИ ОТНОШЕНИЯ ПО ВРЕМЕТО НА КНЯЗ/ЦАР СИМЕОН (893 – 927)

БЪЛГАРО-ПЕЧЕНЕЖКИ ОТНОШЕНИЯ

ПО ВРЕМЕТО НА КНЯЗ/ЦАР СИМЕОН (893 – 927)

 

Радослав Смаилов. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ВЛАДЕТЕЛИТЕ В ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

THE LEGISLATIVE ACTIVITY OF THE RULERS IN THE FIRST BULGARIAN STATE

 

Светозар Петров. ТЕМАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV-XVII В.) В НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ ЗА VI КЛАС

ТЕМАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV-XVII В.) В НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ ЗА VI КЛАС

Татяна Брага. БЪЛГАРСКИ ПИСМЕНИ ПАМЕТНИЦИ В ОБСЕГА НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА В. И. ГРИГОРОВИЧ И Г. С. РАКОВСКИ - ОДЕСКИЯ ПЕРИОД

БЪЛГАРСКИ ПИСМЕНИ ПАМЕТНИЦИ В ОБСЕГА НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА В. И. ГРИГОРОВИЧ И Г. С. РАКОВСКИ - ОДЕСКИЯ ПЕРИОД

 

Радостин Григоров. МИТРОПОЛИТЪТ НА КИЕВ И ЦЯЛА РУСИЯ КИПРИАН И ОТНОШЕНИЯТА МУ С ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИАРШИЯ

МИТРОПОЛИТЪТ НА КИЕВ И ЦЯЛА РУСИЯ КИПРИАН И ОТНОШЕНИЯТА МУ С ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИАРШИЯ

 

 

 

Радостин Григоров

 

Владимир Терзиев. „СЕЛСКИЯТ ЛЕКАР“ НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ – МОСТ МЕЖДУ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И МОДЕРНОТО ЗДРАВНО ПОЗНАНИЕ

„СЕЛСКИЯТ ЛЕКАР“ НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ – МОСТ МЕЖДУ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И МОДЕРНОТО ЗДРАВНО ПОЗНАНИЕ

Димитър Ницов. В ТЪРСЕНЕ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. ЕДНА НАУЧНА КОМАНДИРОВКА НА ПРОФ. БОРИС НЕДКОВ В КАЙРО

В ТЪРСЕНЕ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. ЕДНА НАУЧНА КОМАНДИРОВКА НА ПРОФ. БОРИС НЕДКОВ В КАЙРО

 

 


Разпространи съдържание