VOLUME 1: THE COLD WAR (1944-1990). Series Editor: Prof. Christina Koulouri. Thessaloniki 2016

Благодарности: доц. д-р Алексей Кальонски

Източник: CDRSEE

Исторически студии: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (XVI-началото на XX в.). Митев, П. (ред.). С., 2003.

Исторически студии 5: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (XVI-началото на XX в.). Митев, П. (ред.). ИФ-94, С., 2003.

Благодарности: В. Рачева

PEPPER, OPIUM AND CAMPHOR, 1873

PEPPER, OPIUM AND CAMPHOR

--------

THE PEPPER CROP CUT OFF – GREAT ADVANCE IN PRICES – PROSPECTS OF AN OPIUM FAMINE – GLUT IN THE CAMPHOR MARKET

[From the N. Y. Eve. Post.]

[…]

Greece Exports Much Opium, 1916

Greece Exports Much Opium

Запитване от Пловдивската търговско-индустриална камара до Българското генерално консулство в Цариград за адресите на купувачи на опиум, 1913 г

 

ПЛОВДИВСКА                                                                                    Пловдив, 9 ноемврий 1913

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПИУМ В ТУРЦИЯ, 1932 г.

 

 

ЗАКОН

ЗА

ТЪРГОВСКИЯ СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПИУМ В ТУРЦИЯ

 

 


Разпространи съдържание