DIGITALNA ISTORIJA

DIGITALNA ISTORIJA

web adresar, internet sajtovi i digitalni alati: istorija, istoriografija, arhivistika

Посещение на Тодор Живков и Людмила Живкова в Иран, 1974 г.

От ляво надясно: шахбану Фара Пахлави, Тодор Живков, шахиншах Мохамед Реза Пахлави, Людмила Живкова

Карта на българското землище според ученици от София, изпратили протестни декларации срещу Ньойския договор през 1931 г.

Забележка: Картата е залепена към една от страниците с подписите на учениците от София към протестните декларации срещу Ньойския договор, изпратени през 1931 г. до Обществото на народите. 

Аделина Петрова. ТЪРГОВЦИТЕ НА ПАМУК В ГРАД КЕМНИЦ, ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ – ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА (КРАЯТ НА XVIII И НАЧАЛОТО НА XIX ВЕК)

ТЪРГОВЦИТЕ НА ПАМУК В ГРАД КЕМНИЦ, ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ – ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА

Кристиян Г. Георгиев. ФИГУРАТА НА ЛУИС КАРЛОС ПРЕСТЕС И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БРАЗИЛИЯ ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД

ФИГУРАТА НА ЛУИС КАРЛОС ПРЕСТЕС И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БРАЗИЛИЯ ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД

 

Екатерина Ангелова. БОРИЛОВИЯТ СИНОДИК КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

БОРИЛОВИЯТ СИНОДИК КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

 

 

 

 

Екатерина Ангелова

 

 

Мартин Мишев. ТРАКИЙСКАТА ХИПАРХИЯ И ВЪПРОСЪТ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ ИДЕНТИТЕТ НА КОННИЦИТЕ В ПТОЛЕМЕЕВ ЕГИПЕТ

ТРАКИЙСКАТА ХИПАРХИЯ И ВЪПРОСЪТ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ ИДЕНТИТЕТ НА КОННИЦИТЕ В ПТОЛЕМЕЕВ ЕГИПЕТ

 

 

Мартин Мишев

 

Денис Борисов. КОЗМЕТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ГРОБНИЦА 1/II ОТ МОГИЛАНСКАТА МОГИЛА ВЪВ ВРАЦА

КОЗМЕТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ГРОБНИЦА 1/II ОТ МОГИЛАНСКАТА МОГИЛА ВЪВ ВРАЦА

 

 

Денис Борисов


Разпространи съдържание