Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and the Serb-Croat-Slovene State, Signed at Saint Germain-en-Laye, September 10, 1919

Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and the Serb-Croat-Slovene State, Signed at Saint Germain-en-Laye, September 10, 1919. London, 1919. - In: Treaty Series. 1919. No. 17.

Résolutions de la Ière Conférence Balkanique. Athènes 1930

Résolutions de la Ière Conférence Balkanique. Athènes 1930

Писмо на Никола Мушанов и Петко Стайнов до Н.В. цар Борис III в защита на евреите [24 май 1943 г.]

ХIV

ПИСМО НА НИКОЛА МУШАНОВ И ПЕТКО СТАЙНОВ до Н.В. цар Борис III в защита на евреите

[24 май 1943 г.]

Ваше Величество,

БАЛКАНТОН

БАЛКАНТОН

Целта на този проект е да се създаде каталог на плочи, произведени от „Балкантон“. Проектът Ви кани да участвате в създаването на каталога. Имейлът на инициативата е records.su@gmail.com. На сайта няма линкове за сваляне на аудиозаписи.


Разпространи съдържание