Загреб, 1939 г.

 

Забележка: Пощенска картичка, лице/гръб.

Македонско поле, 1918 г.

 

Забележка: Пощенска картичка, лице/гръб, датирана 1 август 1918 г.

Софийски университет, 1941 г.

 

Забележка: Пощенска картичка, лице/гръб, датирана 27 септ. 1941 г.

Източник: Лична колекция

Велика България, 1941 г.

Източник: Весела дружина, бр. 35, год. VIII, 6.V.1941, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Удостоверение за чист арийски произход, Русе, 1942 г.

Благодарности: Ж. Велев

КОЗЛОДУЙ. Атомната електроцентрала „Козлодуй“, 1976 г.

 

Лице/гръб. Оригинални рамери 15,6х15,6см.

ДЕВНЯ. Промишленият комплекс, 1976 г.

 

Лице/гръб. Оригинални рамери 15,6х15,6см.

ЛОВЕЧ. Завод „Балкан“ - автомобилна поточна линия, 1976 г.

 

Лице/гръб. Оригинални рамери 15,6х15,6см.


Разпространи съдържание