Ернесто Че Гевара. Епизоди от революционната борба. С., 1965