Хазартът - купуване на надежда или битка с „едноръките бандити“. Интервю на Росица Стефанова със ст.н.с. Асен Йосифов. - Дума, 07.08.1990, бр. 126, с. 6