Утвърждават своя авторитет. - Отрядник, 1989, бр. 4 (250)

Утвърждават своя авторитет

 

С всяка изминала година специализираните средношколски доброволни отряди във Велико търновската община укрепват организационно, издигат своя авторитет и дават своя принос за спазване нормите на реда, дисциплината и законността. Те участват активно не само в охраната на порядъка в училищата, на младежки и други мероприятия, но и в борбата с джебчийските кражби.

Любомир Кънчев от електротехникума „А. С. Попов“ залови 16-годишна джебчийка в магазина за галантерия на ул. „Г. Димитров“ в момента, когато открадва 390 лв. от чуждестранна туристка. Заместник-командирът на средношколския отряд при СПТУ „Хр. Козлев“ Тодорка Върбанова по време на дежурство в търговския комплекс „Славяни“ вижда гражданин, който изважда от чужда чанта портмоне, и сигнализира на близкостоящия дежурен милиционер. По сигнал на Румен Дичев от ЕСПУ „Е. Станев“ е задържано престъпнопроявено лице.

 

Красимир НИКОВ

 

Източник: Отрядник, год. XXI, София, април 1989, бр. 4 (250) [месечно приложение за доброволните отряди на трудещите се на в-к „Народен страж“]