Народен съд за убийците на народните борци, 1944 г.

Източник: Работническо дело, год. XVII, бр. 17, 6 окт. 1944 г., с. 1

Разпореждане на МС за еднократно изкупуване на опиум, 1963 г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

------------------------

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ №743

от 5 октомври 1963 г.

ИСТОРИЯ НА СВЕТА

ИСТОРИЯ НА СВЕТА

Ценен научен сайт, в който се помещава и списание ВРЕМЕНА, чието съдържание е на свободен достъп.

Белоконски, И. 10 години „Mensa Academica“, 1946 г.

Източник: Студентска трибуна, година II, 21.XI.1946, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Военна манерка, Елбасан, 1916 г.

Благодарности: Ж. Велев

Електрическа крушка с образа на Георги Димитров [1981 г.?]

 

Благодарности: Ж. Велев

Минева, Е. Един гръцки календар от 1914 г.

Минева, Е. Един гръцки календар от 1914 г. - STUDIA CLASSICA SERDICENSIA. Том VI. 20 години специалност „Новогръцка филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сборник статии от юбилейна научна конференция. Вунчев, Б. (съст.). С., 2014, с. 191-220. 


Разпространи съдържание