Карта на българското землище според ученици от София, изпратили протестни декларации срещу Ньойския договор през 1931 г.

Забележка: Картата е залепена към една от страниците с подписите на учениците от София към протестните декларации срещу Ньойския договор, изпратени през 1931 г. до Обществото на народите. 

Аделина Петрова. ТЪРГОВЦИТЕ НА ПАМУК В ГРАД КЕМНИЦ, ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ – ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА (КРАЯТ НА XVIII И НАЧАЛОТО НА XIX ВЕК)

ТЪРГОВЦИТЕ НА ПАМУК В ГРАД КЕМНИЦ, ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ – ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА

Кристиян Г. Георгиев. ФИГУРАТА НА ЛУИС КАРЛОС ПРЕСТЕС И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БРАЗИЛИЯ ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД

ФИГУРАТА НА ЛУИС КАРЛОС ПРЕСТЕС И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БРАЗИЛИЯ ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД

 

Екатерина Ангелова. БОРИЛОВИЯТ СИНОДИК КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

БОРИЛОВИЯТ СИНОДИК КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

 

 

 

 

Екатерина Ангелова

 

 

Мартин Мишев. ТРАКИЙСКАТА ХИПАРХИЯ И ВЪПРОСЪТ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ ИДЕНТИТЕТ НА КОННИЦИТЕ В ПТОЛЕМЕЕВ ЕГИПЕТ

ТРАКИЙСКАТА ХИПАРХИЯ И ВЪПРОСЪТ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ ИДЕНТИТЕТ НА КОННИЦИТЕ В ПТОЛЕМЕЕВ ЕГИПЕТ

 

 

Мартин Мишев

 

Денис Борисов. КОЗМЕТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ГРОБНИЦА 1/II ОТ МОГИЛАНСКАТА МОГИЛА ВЪВ ВРАЦА

КОЗМЕТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ГРОБНИЦА 1/II ОТ МОГИЛАНСКАТА МОГИЛА ВЪВ ВРАЦА

 

 

Денис Борисов

Стефан Петров. МИСТИЦИЗЪМ, СУЕВЕРИЯ И ПРОРОЦИ – УПАДЪКЪТ НА ЕЛИТА НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ ПО ВРЕМЕТО НА НИКОЛАЙ II

МИСТИЦИЗЪМ, СУЕВЕРИЯ И ПРОРОЦИ – УПАДЪКЪТ НА ЕЛИТА НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ ПО ВРЕМЕТО НА НИКОЛАЙ II

 

 

 

 

Стефан Петров

 

 

Иван Рабаджиев. ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ В РУСИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ В РУСИЯ

 

 

 

Иван Рабаджиев

 

 

Мария Вълкова. РАННИ ГОДИНИ НА АНДРЕЙ ТОШЕВ

РАННИ ГОДИНИ НА АНДРЕЙ ТОШЕВ

Мария Вълкова

 

 

Владимир Терзиев. ЗДРАВНАТА ПРОБЛЕМАТИКА В УЧЕБНИКАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

ЗДРАВНАТА ПРОБЛЕМАТИКА В УЧЕБНИКАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

 

 

Владимир Терзиев


Разпространи съдържание