Панкратов, Г. „В нашата история няма по-очерняна фигура“: достоен ли е за паметник Иван Грозни. Превод от руски език Д. Григоров

„В нашата история няма по-очерняна фигура“: достоен ли е за паметник Иван Грозни

 

ТАСС, 14.10.2016, 12:00

 

Защо след 1584 г. в Русия не е направен нито един паметник на първия руски цар, а през есента на 2016 г. ще се появят наведнъж два

Закон за изменение и допълнение на закона за стопански грижи и обществена предвидливост, 1917 г.

 

Закон за изменение и допълнение на закона за стопански грижи и обществена предвидливост

 

(Министерство на вътрешните работи и народното здраве, указ № 38, Държ. Вестник, брой 75, от 6 април 1917 г.)

 

София. ул. Търговска, б.г.

Източник: НБКМ-БИА, С І 9602 (ф 1 1096)

Благодарности: д-р В. Станев

София. Женски пазар, б. г.

Източник: НБКМ-БИА, С 6139 (ф 11899)

Благодарности: д-р В. Станев

София, Циганския квартал, б.г.

Източник: НБКМ-БИА, С 4779 (ф 35 1052)

Благодарности: д-р В. Станев

Георги Димитров. Портрет от Б. Митов. Пощенска картичка

G. Dimitrov. B. Mitov [портрет на Георги Димитров от Борис Митов, пощенска картичка, лице/гръб, Фотоиздат, България].

Източник: Лична колекция

Закон за стопански грижи и обществена предвидливост, 1916 г.

 

Закон за стопански грижи и обществена предвидливост

 

(Министерство на вътрешните работи и народното здраве, указ № 180 от 26 август 1916 г.)

 

Глава I. Служба и състав.

 

Аз тайно взех една лодка. Песен в стил ребетико от Батис. Превод от английски език Д. Сербезов

Аз тайно взех една лодка[1]. Песен в стил ребетико от Батис[2]

 

Аз тайно взех една лодка

Въздишката на наркомана. Песен в стил ребетико от Артемис. Превод от английски език Д. Сербезов

Въздишката на наркомана[1].  Песен в стил ребетико от Артемис[2]

 

Откакто почнах да си пуша дозата,

Закон за обществена предвидливост, 1915 г.

Закон за обществена предвидливост

 

(Министерство на вътрешните работи и народното здраве, указ № 103, „Държавен вестник“ № 54 от 7 март 1915 г.)

 


Разпространи съдържание