Съединяване на победоносните български и унгарски войски при Кладово, на 27 октомври 1915 г.

 

Забележка: Унгарска пощенска картичка, лице/гръб, изпратена на 15.8 (?) 1916 г.

Благодарности: Ж. Велев

Гочев, Г. Бюро „Д-р Делиус“. С., 1969

Сп. Медиавалия и сп. Анамнеза вече са в НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ

 

Сп. Медиавалия и сп. Анамнеза вече са в НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ, съответно под номер 1332, стр. 135 и номер 35, стр. 4. Вж. списъка тук.

ФОТО-АРХИВ ТОДОР СЛАВЧЕВ

 

Телевизионната кула в строеж, София, 1959 г.

Източник: София, бр. 4, 1959

Корица на брой от списание „София“, 1980 г.

Забележка: корица/ лице

Източник: София, бр. 3, 1980

Тодор Живков на среща с ръководителя на ЦК на СК на Социалистическа република Сърбия Марко Никезич

Забележка:

От дясно: Тодор Живков, Живко Живков, Димитър Попов и др. От ляво: Марко Никезич (най-близък план) и Дража Маркович (третия от сръбска страна, застанал срещу Димитър Попов от българска страна) и др.

Къщата на Стоянович, бул. „Патриарх Евтимий“, София, 30-те години на ХХ в.

Забележка: Пощенска картичка, лице

 

Илир Келменди. ЮГОСЛАВСКАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО АЛБАНО-ГРЪЦКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1945-1949)

ЮГОСЛАВСКАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО АЛБАНО-ГРЪЦКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1945-1949)

Зейнеп Зафер. БЪЛГАРИЯ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 9.IX. 1944 ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ТУРСКИ ЖУРНАЛИСТ

БЪЛГАРИЯ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 9.IX. 1944

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ТУРСКИ ЖУРНАЛИСТ

 


Разпространи съдържание