Посещение на Тодор Живков и Людмила Живкова в Иран, 1974 г.

От ляво надясно: шахбану Фара Пахлави, Тодор Живков, шахиншах Мохамед Реза Пахлави, Людмила Живкова