Посещение на Тодор Живков и Людмила Живкова в Иран, 1974 г.