Йелавич, Б. История на Балканите ХХ век. Том 2. С., 2003

Мазовер, М. Балканите: Кратка история. С., 2005

Стателова, Е., А. Пантев. Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 1885 година. С., 1995

SUDGTL-BOOK-2012-047
Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 1885 година
Елена Стателова ; Андрей Пантев

1995
Издателство "Просвета" София

Марков, Г. Парола "Сабя": Заговорите и превратите на Военния съюз, 1919-1936. С., 1992

SUDGTL-BOOK-2012-048
Парола "Сабя": Заговорите и превратите на Военния съюз, 1919-1936.
Георги Марков

1992
Издателство "Наука и Изкуство" София

Ивайло Найденов. ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО (ПО ПРИМЕРА НА БРАТЯ ДИМИТЪР, ПЕТЪР И АЛЕКО А. КРЪСТИЧ ОТ СВИЩОВ ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА 19 В.)

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО (ПО ПРИМЕРА НА БРАТЯ ДИМИТЪР, ПЕТЪР И АЛЕКО А. КРЪСТИЧ ОТ СВИЩОВ ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА 19 В.)

 


Разпространи съдържание