Окръжно предписание със забрана за използването на военнопленници от частни лица, 1917 г.

 

Окръжно предписание на Министерството на войната със забрана за използването на военнопленници от частни лица, 29 октомври 1917 г.

 

 

 

Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния, 1967 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 221-223.

12-то заседание на Постоянната комисия на СИВ по валутно-финансовите въпроси, 1968 г.

Източник: Албум „12-ое заседание Постоянной комиссии СЭВ по валютно-финансовым вопросам“, Ленинград, 18-20 июня 1968 г. Личен архив.

Жилищни сгради, Враца, 1974 г.

Захариев, В. Цар Борис III и изобразителните изкуства. - Зора, септември 1943 г.

Източник:Зора, год. XXV, бр. 7256, 4 септември 1943 г., с. 6

Благодарности: Ж. Велев

Царят-Обединител на смъртния одър, рисунка, 1943 г.

Рисунка „Царят-Обединител на смъртния одър“, автор К. Щъркелов

Фидел Кастро, портрет, 1972 г.

Портрет на кубинския лидер Фидел Кастро. Автор вероятно е военният художник Димитър Вълканов. Вж. подпис.

Иран, 1964 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 2. ГЕРА-КВАЛ. С., 1964, с. 524


Разпространи съдържание