Ивайло Найденов. ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО (ПО ПРИМЕРА НА БРАТЯ ДИМИТЪР, ПЕТЪР И АЛЕКО А. КРЪСТИЧ ОТ СВИЩОВ ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА 19 В.)

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО (ПО ПРИМЕРА НА БРАТЯ ДИМИТЪР, ПЕТЪР И АЛЕКО А. КРЪСТИЧ ОТ СВИЩОВ ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА 19 В.)

 

Lampe, J. THE BULGARIAN ECONOMY In theTwentieth Century. London & Sydney, 1986

Стателова, Е., Р. Попов, В. Танкова. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ, 1879-1913 г. С., 1994

SUDGTL-BOOK-2013-664
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ, 1879-1913 г.
Елена Стателова ; Радослав Попов ; Василка Танкова

1994
Фонадация Отворено общество София


Разпространи съдържание