Бесарабия, румънска карта, 1920 г.

Източник: Pelivan, I. G. Chronologie de la Bessarabie. Paris, 1920

Михов, Н. Принос към историята на търговията на Турция и България. VI френски, немски и английски автори. С., 1971

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Донесение от запасния поручик Петров до командира на 4-а рота от Допълващия македонски полк относно положението в Паланечко, Македония, 28 март 1918 г.

 

 

Извлечение.

Командир на 4-а рота

от

Допълн. Македонски полк

№ 107

28 март 1918 година

Скопие

До Командира на

2-а Окупационна Бригада

Т У К.

 

Завјера против Црне Горе. Paris, 1918

Adresse-Plébiscite des Originaires de Pirot habitant en Bulgarie a Monsieur Le Président Wilson et aux Gouvernements Anglais, Français, Italien, Tchèque, Croate, Polonais, etc. Avec une carte. Sofia, 1919.

Забележка: Приложената към публикацията карта е качена в отделен файл на сайта на адрес: http://anamnesis.info/node/1425

Статия с карикатура от швейцарската преса срещу култа към личността в Румъния, 1988 г.

Източник: La Suisse, 26.01.1988

Сърбите в Черна Гора, 1920 г.

Забележка: Les Serbes au Monetengro, Paris, le 22 juillet 1920 [„Сърбите в Черна Гора“, съобщение, изпратено от Министерството на външните работи на Черна Гора (в изгнание) до Агенция РАДИО, Париж, 22 юли 1920 г. Министерството информира за репресии, извършени от страна на правителството на КСХС на територията на бившето Кралство Черна Гора].

Етнографска карта на румънските територии, 1927 г.

Заглавие: Ethnographical map of the Roumanian territories (after H. Kiepert, 1878). 

Източник:Dragomir, Sylvyus. The Ethnical Minorities in Transylvania. Geneva, 1927 [картата е приложена в края на монографията].


Разпространи съдържание