Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. / Ангел Джонев; Рец. Веселин Янчев, Пламен Павлов, Александър Гребенаров. – Кюстендил: Фабер, 2016 . – 92 с. 7 с ил., факс.; 20 см ISBN 978-619-00-0444-8, Сист. No: 16469

 

 Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. / Ангел Джонев; Рец. Веселин Янчев, Пламен Павлов, Александър Гребенаров. – Кюстендил: Фабер, 2016 . – 92 с. 7 с ил., факс.; 20 см ISBN 978-619-00-0444-8, Сист. No: 16469

 

Заповед за формирането на Планинската дивизия, 1916 г.

Заповед по Действащата армия за формирането на Планинската дивизия, 5 ноември 1916 г.

 

 

 

Заповед по Действующата Армия

№ 576

гр. Кюстендил, 5 ноемврий 1916 г.

 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

HUNGARICANA

HUNGARICANA

Портал за унгарско културно наследство.

Заповед по Действующата Армия № 295, 1916 г.

Заповед по Действующата Армия

№ 295

гр. Кюстендил, 30 Април 1916 г.

 

 

Спите ли спокойно, господин кмете? Отворено писмо до проф. Янчулев, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 4

Декларация на миньори от СМФ „Подкрепа“ при „Горубсо“ - АД, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 4

Наредба по отчуждаване на безстопанствени недвижимости за благоустройствени нужди на градове и села в новите земи, 1918 г.

 

ОКРЪЖНО № 5099

НАРЕБДА

 

по отчуждаване на безстопанствени недвижимости за благоустройствени нужди на градове и села в новите земи

 

Реклама на театрална постановка, София, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 6

Указ за утвърждаването на закон за свръхсметен кредит от 1,000,000 лева за раздаване помощи на ограбените и опожарени семейства в Босилеградско от нахлуването на сръбските четници през месец май 1917 г.

 

УКАЗ

№ 14

 

Обявяваме на всички Наши верноподданници: XVII Обикновено Народно Събрание, четвърта редовна сесия, LXII-то му заседание, държано на 15 март 1918 год., гласува и прие,

Ние утвърдихме и утвърдяваме следния

 

ЗАКОН

Имущество на ТКЗС: Разпродавано на безценица и разграбвано, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 1


Разпространи съдържание