Постановление на Анкетната комисия при Министерството на войната с мнение за възбуждане на наказателно преследване срещу ген. Тодор Кантарджиев за издаване на заповеди за екзекутиране на руски военнопленници през Първата световна война. София, 28 юни 1919

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18

С т. С о ф и я, 28 Ю н и й 1919 година.

 

 

Анкетната Комисия при Министерството на Войната, като разгледа събрания материал, относително обвиненията за вършене жестокости спрямо руските военнопленници през време на войната през 1916 година, намери.

Покана за публикация в списание „Анамнеза“

 

Покана за публикация в списание „Анамнеза“

 

Каним специалисти по история, етнология и археология да участват със свои статии и рецензии в новите броеве на списание „Анамнеза", които ще излязат през 2020 г.

Георги Бурнаски. ЖЕНИТЕ СРЕД ЕЛИТА НА ТУРСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ: ПОДГОТОВКА ЗА И УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ (1944 – 1984)

ЖЕНИТЕ СРЕД ЕЛИТА НА ТУРСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ: ПОДГОТОВКА ЗА И УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ (1944 – 1984)[1]

The Times Supplement on Bulgaria, January 27, 1925

Tito Speaks. The United Slav Committee. London, 1944


Разпространи съдържание