Lampe, J. THE BULGARIAN ECONOMY In theTwentieth Century. London & Sydney, 1986

Стателова, Е., Р. Попов, В. Танкова. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ, 1879-1913 г. С., 1994

SUDGTL-BOOK-2013-664
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ, 1879-1913 г.
Елена Стателова ; Радослав Попов ; Василка Танкова

1994
Фонадация Отворено общество София

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

Приятели,

Участието на България в Първата световна война 1915-1918 година: Библиография (Състав. Румяна Харизанова и др.). С., 1994

SUDGTL-BOOK-2014-325
Участието на България в Първата световна война 1915-1918 година: Библиография (Състав. Румяна Харизанова и др.)

1994
Изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победоносец” София


Разпространи съдържание