Захариев, В. Цар Борис III и изобразителните изкуства. - Зора, септември 1943 г.

Източник:Зора, год. XXV, бр. 7256, 4 септември 1943 г., с. 6

Благодарности: Ж. Велев

Царят-Обединител на смъртния одър, рисунка, 1943 г.

Рисунка „Царят-Обединител на смъртния одър“, автор К. Щъркелов

Фидел Кастро, портрет, 1972 г.

Портрет на кубинския лидер Фидел Кастро. Автор вероятно е военният художник Димитър Вълканов. Вж. подпис.

Иран, 1964 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 2. ГЕРА-КВАЛ. С., 1964, с. 524

КАСТРО, Кастро Рус, Фидел - енциклопедична справка, 1964 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 2. ГЕРА-КВАЛ. С., 1964, с. 643

София - Район „Васил Левски“, 1987 г.

Източник: Панорама район „Васил Левски“. Ковачев, Ст., Р. Тодорова (съст.). С., 1987, с. 6-7.

Маршрутно такси, София, 1987 г.

Източник: Панорама район „Васил Левски“. Ковачев, Ст., Р. Тодорова (съст.). С., 1987, с. 113

Балкански полуостров - промишленост и полезни изкопаеми; селско стопанство, 1963 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 1. А-ГЕРА. С., 1963, с. 177

ATLAS OF PREJUDICE

ATLASOFPREJUDICE.COM

Атлас на предразсъдъците от античността до днес.


Разпространи съдържание