Донесение от запасния поручик Петров до командира на 4-а рота от Допълващия македонски полк относно положението в Паланечко, Македония, 28 март 1918 г.

 

 

Извлечение.

Командир на 4-а рота

от

Допълн. Македонски полк

№ 107

28 март 1918 година

Скопие

До Командира на

2-а Окупационна Бригада

Т У К.

 

Завјера против Црне Горе. Paris, 1918

Adresse-Plébiscite des Originaires de Pirot habitant en Bulgarie a Monsieur Le Président Wilson et aux Gouvernements Anglais, Français, Italien, Tchèque, Croate, Polonais, etc. Avec une carte. Sofia, 1919.

Забележка: Приложената към публикацията карта е качена в отделен файл на сайта на адрес: http://anamnesis.info/node/1425

Статия с карикатура от швейцарската преса срещу култа към личността в Румъния, 1988 г.

Източник: La Suisse, 26.01.1988

Сърбите в Черна Гора, 1920 г.

Забележка: Les Serbes au Monetengro, Paris, le 22 juillet 1920 [„Сърбите в Черна Гора“, съобщение, изпратено от Министерството на външните работи на Черна Гора (в изгнание) до Агенция РАДИО, Париж, 22 юли 1920 г. Министерството информира за репресии, извършени от страна на правителството на КСХС на територията на бившето Кралство Черна Гора].

Етнографска карта на румънските територии, 1927 г.

Заглавие: Ethnographical map of the Roumanian territories (after H. Kiepert, 1878). 

Източник:Dragomir, Sylvyus. The Ethnical Minorities in Transylvania. Geneva, 1927 [картата е приложена в края на монографията].

Българските предели на Запад (1842-1878), 1919 г.

Заглавие на фр. ез.: Limites Bulgares à L'Ouest d'après les cartes éthnographiques et les actes internationaux antérieures à la querelle des races.

Report of the Interallied Commission in Eastern Macedonia. First Part [1919?]

Родопски напредък, Год. VI, Септемврий 1908 Кн. I

Държавният секретар на германското Външно министерство Готлиб фон Ягов за българските териториални претенции по отношение на Косово и Албания, март 1916 г.

 

 

№ 13

Препис на шифрована телеграма № 27, 17 март 1916 г., Берлин, на държавния секретар на германското Външно министерство д-р Готлиб фон Ягов до пълномощен министър съветник в свитата на германския император и представител на германското Външно министерство във Върховната главна квартира генерал-адютант Карл Георг фон Тройтлер, Плес

 


Разпространи съдържание