Нова книга на Христо Андреев (1968-2018) - Три евхаристийни формуляра. С., 2019

 

Христо Андреев (1968–2018) е филолог-медиевист, талантлив специалист по литургика и епиграфика. Книгата включва детайлен анализ и критично издание на текста на три божествени литургии: на св. Йоан Златоуст, на св. Василий Велики и на Преждеосвещените дарове според византийския ръкопис D. Gr. 143 (ff. 1r–35v, 48r–139v, 215r–v), датиран 1368 г., от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучваия „Проф. Иван Дуйчев”.

Ръкописът, произхождащ от манастира „Св. Богородица Косиница”, има архетип, свързан с територии в Южна Италия или е формиран под южноиталийско влияние в контактните зони на запад/северозапад от Солун. В приложение са издадени молитвени текстове от същия ръкопис и разчитането на евхаристийния код според литургичните надписи от свитъците на архиереите, изобразени в църквата “Св. Богородица Перивлепта” в Охрид (1294/1295 г.).

 

Редактори на книгата са Тома Томов, Иван И. Илиев и Анисава Милтенова; подбор на илюстрациите от Ралица Русева; дизайн на корицата – Милена Вълнарова.

Корицата на ценното издание може да намерите в прикачения файл. 

Прикачен файлРазмер
3EF_hardcover_print_080120.pdf5.48 MB