Искания от страна на България да не заплаща ежемесечните финансови вноски и военните доставки, предоставяни от Германия, септември 1916 г.

 

№ 75.

Препис на указание № 111, 5 септември 1916 г., Берлин на [държавния секретар на германското Външно министерство д-р Готлиб фон Ягов] до германския пълномощен министър в София граф Алфред фон Оберндорф, София

 

            Тайно!

А.С. Готлиб. АВТОЭТНОГРАФИЯ (РАЗГОВОР С САМОЙ СОБОЙ В ДВУХ РЕГИСТРАХ)

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 

 

А.С. Готлиб (Самара)

 

 

Турски кючек за Тодор Живков (Oldumu Jivkof, oldumu Jivkof [Oldu mu Jivkov, oldu mu Jivkov?])

 

Her derdin çaresi var,
Her aşkın çilesi var,
Bana göre hava hoş,
Ne derdim ne gamım var

 

Oldu mu Jivkov, oldu mu Jivkov,

Gönlün oldu mu?

Sen eşekten beygir yaptın,

Semer uydu mu?

 

Bilemem, bilemem
Aklım fikrim ne gelir elden,

Ben bana yaşıyorum,

Seni bilemem

 

Из български учебник по история, XXI в.

 

София, ул. „Първа българска армия“, 28.06.2019 г.

Закон против търгуването с неприятеля и секвистирането имотите на поданици, принадлежащи на неприятелски държави и на лица живущи в тия държави, 1917 г.

 

Закон

против търгуването с неприятеля и секвистирането имотите на поданици, принадлежащи на неприятелски държави и на лица живущи в тия държави.

 

(Утвърден с указ от 17 април 1917 год. и обнародва в брой 86 на „Държавен Вестник” от 24 април 1917 год.)

 

 


Разпространи съдържание