Михов, Н. Принос към историята на търговията на Турция и България. VI френски, немски и английски автори. С., 1971

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.