Krstić, S. Alkoholizam i seksualni život. Beograd, 1964

Благодарности: Ж. Велев

Карта на Балканския полуостров, България през времето на цар Симеона

Забележка: картата вероятно е изработена през 30-те години

Източник: лична колекция

Покана за сватбено тържество, Кърджали, 1974 г.

Забележка: лице

Източник: закупена от антиквар/плод и зеленчук сергия на пътя Кърджали-Хасково (2018 г.); лична колекция

Карта на България, 1938 г.

Забележка: RAR файл, който съдържа три HQ изображения в TIFF и две изображения в JPG. Поради големите си размери картата е сканирана в две изображения, които са снаждани в едно.

Благодарности: Ж. Велев; Дигитален център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

София, първият градоустройствен план от 1879 г.

 

Забележка: RAR файл, който съдържа HQ изображение в TIFF и две изображения в JPG

Благодарности: Ж. Велев; Дигитален център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

План на София в 1878 г.

 

Забележка: RAR файл, който съдържа HQ изображение в TIFF и две изображения в JPG

Благодарности: Ж. Велев; Дигитален център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

София, езерото в Борисовата градина [б.г.]

Забележка: пощенска картичка, лице, б.г.

Благодарности: Ж. Велев

София, езерото в Борисовата градина, 1932 г.

 

Забележка: пощенска картичка, лице/гръб, датирана 1.8.1933 г.

Благодарности: Ж. Велев

София, езерото в Борисовата градина, 1939 г.

 

Забележка: пощенска картичка, лице/гръб, датирана 1.1.1941 г.

Благодарности: Ж. Велев


Разпространи съдържание