Поздравителна картичка за Великден, 10 април 1917 г.

 

Забележка: Пощенска картичка с поздравления за Великден от фронта, 10 април 1917 г. Лице/гръб.

Благодарности: Ж. Велев.

Справка относно: приключване на сигнала в обща полицейска папка №6523, 1953 г.

 

Строго-поверително!

УТВЪРЖДАВАМ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ II-ри ДС

[подпис]

/подполк. Г. Костов/

23.IX.1953 год.

София

MOLL COLLECTION

 MOLL COLLECTION

Чешка колекция карти. Акцентът е върху Хабсбургската монархия.

IN MEMORIAM Почина Бърнард Люис - един от най-влиятелните съвременни ориенталисти

Големият американски историк от еврейски произход Бърнард Люис почина в събота в Ню Джърси на 101-годишна възраст.

 

Програма за научна конференция, посветена на европейската интеграция на Балканите, Софийски университет, 15-17 май 2018 г.

THE BALKANS IN THE EUROPEAN INTEGRATION – PAST, PRESENT, FUTURE

15 – 17 MAY 2018 Sofia University St. Kliment Ohridski

 

Атлас по българска история. С., 1963

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Васил Митаков за разискванията на ЗЗН в НС, 1940 г.

 

[...]

 

Разискванията по законопроекта за защита на нацията завършиха с реч на министър Габровски, който чете. Може да се каже, че беше добре аргументирана. Очаквах да бъде по-силна. Появяването му на трибуната и краят на речта бяха съпроводени с ръкопляскания. 

IN MEMORIAM

Тъжна вест на днешния празник. 

Почина старши научният сътрудник към Института по славяноведение на Руската академия на науките Андрей Леонидович Шемякин. Той беше блестящ учен и прекрасен човек, за когото историята бе смисъл на живота.

 

Из дневника на Никола Мушанов [за 1943 г.]

 

7, 8, 9 март 1943 г.


Разпространи съдържание