Справка относно: приключване на сигнала в обща полицейска папка №6523, 1953 г.

 

Строго-поверително!

УТВЪРЖДАВАМ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ II-ри ДС

[подпис]

/подполк. Г. Костов/

23.IX.1953 год.

София

СПРАВКА

ОТНОСНО: приключване на сигнала в обща полицейска папка №6523

                В горната папка се намери сигнал, от който се вижда, че полицая Кирил Захариев и контра-четника Григор Тошев Станчев са хванали ятака на партизаните от Трънския край Димитър Сотиров Деянов и са го убили.

            От извършената проверка и проведените мероприятия се установи, че контра-четника е ликвидиран непосредствено след 9.IX.44 г., полицая Кирил Захариев не е наказан. За същия сме изготвили предложение за задържане и е задържан.

                Предвид на горното предлагам работата по горния сигнал да бъде приключена.

СЪГЛАСЕН:

Н-к II-ра група: [подпис]

/ст. лейт. Ив. Дашев/

22.IX.1953 год.

ПРЕДЛАГА:

/ст. разузн.: [подпис] Ст. Драганов/

СЪГЛАСЕН:

Началник отделение I-во:

[подпис]

/кап. Д Йотов/

22.IX.1953 г.

 

Източник: ЦДА, ф. 2123к, оп. 1, а.е. 20148

Благодарности: И. Гезенко