БЪЛГАРИТЕ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ, ХІХ в.: ПОНЯТИЯ, СТРУКТУРИ, ЛИЧНОСТИ. Рачева, В. (съст., ред. ). С., 2017