Антивоенна картичка, 1918 г.

 

Забележка: лице/ гръб. На лицевата страна се чете надпис „В Буржоазната държава първенствува меч терор; Днеска правда тя раздава с куршуми и на кол!“ и е посочена датата „21 юли 1918“; на гърба на картичката се вижда, че тя е изпратена през януари [22-?] 1921 г.

Благодарности: Ж. Велев.