Антисемитска карикатура от Ал. Добринов, публикувана по повод изпълнението на смъртната присъда на ген. Вл. Заимов