Бетховен в сарая, началото на ХХ в.

Бетховен в сарая, масло, автор Абдул Меджид, 154 х 221 см, начало на ХХ в., Музей за изобразително изкуство и скулптура, Истанбул.

Източник: A History of Turkish Painting. Istanul, 1987, p. 122