Картичка със строежа на ВЕЦ Кокаляне [вероятно?], 50-те години на ХХ в.

 

Забележка: лице/ гръб, б.г.

Благодарности: Ж. Велев.