Карикатури

Перото на „Таймс“. Карикатура на Джеймс Баучер, препечатана от гръцкия вестник „Асти“. Автор Темос Анинос. Източник: ДАА, КМФ Бугарски Бог! - Брка, 15.02.1931, с. 1. НОВО Стършел, бр. 2179, год. XLII, 13.11.1987, с. 1