Охрид, 1943 г.

 

Смесен плаж, Варна, 1936 г.

 

Забележка: пощенска картичка, лице/гръб, датирана 8.8.1936 г. 

Благодарности: Ж. Велев

България през Първата световна война, промени в границите, териториални искания, 1915-1919 г.

Източник: Avramoski, Ž. Ratni ciljevi Bugarske i Centralne sile 1914-1918. Beograd, 1985.

Забележка: Натисни за достъп до по-качествено изображение.

Антивоенна картичка, 1918 г.

 

Американска картичка, изпратена по случай Коледа, 1957 г.

 

Забележка: лице/ гръб.

Благодарности: Ж. Велев.

Картичка със строежа на ВЕЦ Кокаляне [вероятно?], 50-те години на ХХ в.

 

Забележка: лице/ гръб, б.г.

Благодарности: Ж. Велев.

IV рота, XXIX пехотен полк, Ямбол, 1940 г.

 

Забележка: Картичка, лице/гръб; на гърба е отбелязно името на Нено Рашков, с. Геня [Габровско].

Сталин, изтъкано изображение, Китай

​Забележка: Лице

Благодарности: Ж. Велев


Разпространи съдържание