Карта на България, 1938 г.

Забележка: RAR файл, който съдържа три HQ изображения в TIFF и две изображения в JPG. Поради големите си размери картата е сканирана в две изображения, които са снаждани в едно.

Благодарности: Ж. Велев; Дигитален център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.