България, колекция карти

Находки от праисторическата епоха в българските земи (Източник: Атлас по родинознание за 4 клас. Манева, А., Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 10) (благодарности към Цветан Радулов) Древна Тракия (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А., Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 10) (благодарности към Цветан Радулов) Тракия през първото хилядолетие пр. Хр.
Римските провинции Тракия и Долна Мизия (І-ІІІ в.). Диоцез Тракия (ІV-VІ в.) Славяни и прабългари - наши прадеди (Източник: Атлас по родинознание за четвърти клас. Ганева, Л., В. Камбурова (ред). Картография (Осмо издание), С., 1983 г., с. 2-3) (благодарности към Димитър Сербезов)
Славяни и прабългари - наши прадеди (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А., Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 11) (благодарности към Цветан Радулов) Славяни и прабългари (ІV-VІІ в.) и образуване на българската държава Създаването на българската държава на хан Кубрат според д-р Живко Войников (благодарности за д-р Живко Войников)
Първа българска държава, 681-1018 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А., Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 10) (благодарности към Цветан Радулов) Граници на Първо българско царство (681-1018) (благодарим на Warlord) Етнически отношения на Балканския полуостров и първоначално разширение на България през VIII в.
Войните на хан Крум (803-814 г.) Битката при Анхиало (708 г.) Войните между България и Византия през управлението на император Константин V (741-775)
Битката при Анхиало (763 г.) Битката при Маркели (792 г.) Териториално разширение на България (814-893 г.)
Постоянни граници на Българското царство при Симеон Велики, 893-927 г. (Източник: 927-1927. България при Цар Симеона и сега. Съставена и издадена за ознаменуване на хилядогодишнината от времето на Цар Симеона в десетата годишнина от царуването на Негово Величество Борис III Цар на Българите. Издание и печат на Географическия Институт при Министерството на Войната. С., 1929, [с. 2]) България при цар Симеон Велики (893-927 г.) Войните на Самуил, Гаврил Радомир и Иван Владислав (976-1018 г.)
Култура на първата българска държава, 681-1018 г. с вписана карта на Преслав, IX-X в. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 13) (благодарности към Цветан Радулов) Легендарните владения на воеводите Ахтум и Сермон през ХІ век Българските земи под ромейска власт (1018-1185 г.)
Въстания на българския народ против византийското иго, 1018-1187 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 13) (благодарности към Цветан Радулов) Въстание на Асен и Петър (1185-1187 г.) Могъщество на Втората българска държава, 1187-1241 г., с вписани карти на Търновград, XII-XIV в. и Селското въстание начело с Ивайло, 1277-1280 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 14) (благодарности към Цветан Радулов)
Войните на Асен (1187-1196 г.) Войните на цар Калоян (1197-1207 г.) Войните на цар Иван Асен ІІ (1218-1241 г.)
Българската държава от 1246 г. до края на ХІІІ в. Селското въстание начело с Ивайло (1277-1280 г.). (Източник: Атлас по родинознание за четвърти клас. Ганева, Л. В. Камбурова (ред). Картография, С., 1983 г., с. 8) (благодарности към Димитър Сербезов) България от 1300 до 1331 г.
Войните на цар Иван Александър и начало на османската експанзия Падане на българските средновековни държави под османско владичество Падане на България под османско иго (1393-1396 г.). (Източник: Атлас по родинознание за четвърти клас. Ганева, Л. В. Камбурова (ред). Картография, С., 1983 г., с. 9) (благодарности към Димитър Сербезов)
Варненски залив. Британска карта, правена по руски проучвания от 1829 г. Обхват на Българската екзархия 1870-1912 (благодарим на г-жа Галя Пиндикова) Българската езикова територия според вижданията на д-р Живко Войников (благодарности за д-р Живко Войников)
География на участниците в четата на Христо Ботев (1876 г.) (благодарности към г-н Боян Ботьов) Санстефанска и етническа България според вижданията на д-р Живко Войников (благодарности за д-р Живко Войников) Австро-германската ревизия на Санстефанския договор (благодарности за д-р Живко Войников)
Поморавия, 1877-1878 г. (Източник: Чилингиров, Ст. Поморавия по сръбски свидетелства. Скопие, 1942, Приложение). Стопанско и политическо развитие на България, 1879-1885 г. (благодарности към нашия колега и приятел Христо Беров) Административно-териториално устройство на България, 1880-1959 г. [Източник: Енциклопедия България. Том 1, А-В. С., 1978]
Карта на т.нар. Тъмръшка република (а.к.а. непокорните села) или териториите, които Османската империя си връща от Източна Румелия след Топханенския акт (1886 г.) Царство България. Мрежа на държавните и общински пътища в края на 1887 г. (Източник: Доклад до Негово Величество Фердинанд I Цар на Българите по случай 25-годишнината от възшествието му на българския престол 1887-1912 от Министерски съвет. С., 1912) Българската култура, края на XIX и началото на ХХ век. (благодарности към нашия колега и приятел Христо Беров)
Карта на ж.п. и шосейната мрежа в Княжество България [1903 г.] Царство България. Шосейна мрежа в началото на 1911 г. (Източник: Доклад до Негово Величество Фердинанд I Цар на Българите по случай 25-годишнината от възшествието му на българския престол 1887-1912 от Министерски съвет. С., 1912) Железопътната мрежа на Царство България до 1912 г.
Превземането на Одрин, 1913. (благодарности към нашия колега и приятел Христо Беров) България през Първата световна война (благодарности към нашия колега и приятел Христо Беров) България по време на Първата световна война [отпечатана вероятно през 1917 или 1918]. Картата не е съвсем точна, но дава представа за териториалните придобивки през войната.
Административно деление на военноинспекционните области Македония и Моравско (благодарим на Grifona) Административно деление на България (1917) (благодарим на Grifona) Добруджа, етнографска карта, 1918 г.
Стопанско и политическо развитие на България, 1918-1939 г. (благодарности към нашия колега и приятел Христо Беров) Българската култура, 1918-1939 г. (благодарности към нашия колега и приятел Христо Беров) Разположението на с. Търлис (Ватитопос, Драмско) на общата карта, 1924 г. (Източник: ENQUETE SUR LES EVENEMENTS DE TARLIS. DOCUMENTS. Sofia, 1924, p. VII )
Топографска карта на района на с. Търлис (Ватитопос, Драмско), 1924 г. (Източник: ENQUETE SUR LES EVENEMENTS DE TARLIS. DOCUMENTS. Sofia, 1924, p. VIII ) България сегашна и Сан Стефанска(По проекта на кн. Черкаски), 1929г. (Източник: 927-1927. България при Цар Симеона и сега. Съставена и издадена за ознаменуване на хилядогодишнината от времето на Цар Симеона в десетата годишнина от царуването на Негово Величество Борис III Цар на Българите. Издание и печат на Географическия Институт при Министерството на Войната. С., 1929, [с. 4]) Карта на България с междувоенните и „санстефанските“ граници, 1930 г.
Карта на Централния Делиорман, 1931 г. (Източник: Илиев, Г., Ил. Йорданов. Дели-Ормана в картини. Фотографически снимки. Кеманлар, 1931) Население на Балканите по П. Коледаров (благодарности за д-р Живко Войников) България, 1940 г. (Източник: Атлас Илюстрована политика. Голямо илюстровано издание. С., 1940)
Южна Добруджа, 1940 г. (Източник: Атлас Илюстрована политика. Голямо илюстровано издание. С., 1940) Административно деление на „Велика България“ (1941) Схематична карта на английски език, представяща териториите, които България получава за сметка на Югославия през 1941 г. и разширяването на зоната с български гарнизони в периода 1942-1943 г. (благодарности към доц. д-р Валери Колев)
Областно деление на Царство България през Втората световна война Карта, представяща българските носии, 1942 г. България през 1941-1944 според българската гледна точка (благодарим на Grifona)
Статутът на „новите“ български земи според германската гледна точка (благодарим на Grifona) Великият ден 9 септември 1944 г. (Източник: Атлас по родинознание за четвърти клас. Ганева, Л. В. Камбурова (ред). Картография, С., 1983 г., с. 20) (благодарности към Димитър Сербезов) Последен бой с фашизма (1944-1945 г.) (Източник: Атлас по родинознание за четвърти клас. Ганева, Л. В. Камбурова (ред). Картография, С., 1983 г., с. 21) (благодарности към Димитър Сербезов)
Участие на българския народ в разгрома на фашистка Германия, 1944-1945 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 26) (Благодарности към Цветан Радулов) Стопанско развитие на България, 1944-1989 г. (благодарности към нашия колега и приятел Христо Беров) Българската култура, 1944-1989 г. (благодарности към нашия колега и приятел Христо Беров)
Народная республика Болгария, 1956 г. (Източник: БСЭ. Т.5. М., 1956) Болгария,физическая карта, 1950 г. (Източник: БСЭ. Т.5. М., 1950) Българите в Сърбия според преброяването от 1953 г. (благодарим на VKOLEV)
Болгария, автомобильная карта, 1965 г. Провокативна карта от книгата „Народи и езици на Европа“, излязла в Милано през 1966 г. (благодарности за д-р Живко Войников) Картата на пътищата в България с илюстрация на пътните знаци в страната, средата на 60-те г. [Източник: Кратка енциклопедия България. Том 4, ОПЕРЕ-СТРОЙ. С., 1967, стр. 312]
Бензиностанциите в България, 1975 г. Географско положение на България в Европа, 1976 г. (Източник: Атлас по родинознание за четвърти клас. Ганева, Л. В. Камбурова (ред). Картография, С., 1976 г., с. 1) (благодарности към Димитър Сербезов) Библиотеки към декември 1976 г. и висши учебни заведения в България, 1976-1977 г. [Източник: Енциклопедия България. Том 1, А-В. С., 1978]
Административна карта на България, 1978 г. [Източник: Енциклопедия България. Том 1, А-В. С., 1978] Антропологични (расови) типове в България, 1978 г. [Източник: Енциклопедия България. Том 1, А-В. С., 1978] Антични селища в днешните български земи, 1978 г. [Източник: Енциклопедия България. Том 1, А-В. С., 1978]
Варненско езеро и Варненски залив, Бургаско езеро и Бургаски залив, 1978 г. [Източник: Енциклопедия България. Том 1, А-В. С., 1978] Витоша, 1978 г. [Източник: Енциклопедия България. Том 1, А-В. С., 1978] Туристическа карта на природната забележителност „Вратцата“, 1980 г.
Bulgaria, road map, 1981 г. 1300 години България, Мадара, 1981 г. Политико-административна карта на България, 1986 г. [Източник: Атлас. Политически. С., 1986, с. 6-7]
България, пътна карта, 1987 г. (Източник: Централен кооперативен съюз. Union Centrale des Cooperatives [Рекламно тефтерче]. AFA - Printedin France, Danubex 124 bis, avenue de Villiers - 75017 PARIS, 1987 г. Архив Анамнезис.) Пропагандна карта менте на евентуалните територии, които би обхващала турската културна автономия в България, 1990 г. (Източник: Македония, бр. 45, 15 ноември 1995 г., с. 8) Географско положение на България в Европа, 1991 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 3) (благодарности към Цветан Радулов)
България, климат, 1991 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 4) (благодарности към Цветан Радулов) България, води, 1991 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 4) (благодарности към Цветан Радулов) България, почви, 1991 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 5) (благодарности към Цветан Радулов)
България, растителност и животински свят, 1991 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 5) (благодарности към Цветан Радулов) България, селско стопанство, 1991 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 6) (благодарности към Цветан Радулов) България, туризъм, 1991 г. (Източник: Атлас по родинознание, 4 клас. Манева, А. Кр. Андреев (ред). Картография (Осмо преработено издание), С., 1991 г., с. 7) (благодарности към Цветан Радулов)
Съвременно разпределение на автономните български вилаети от 1876 г. (Източник: България на Цариградската конференция 1876-1877 г. Поредица: Български завет - исторически карти. Автор: Антон Иванов. С., 2006 ) Съвременно разпределение на Княжество България от 3 март 1878 г. (Източник: Освобождение на България, 3. III. 1877 г. Поредица: Български завет - исторически карти. Автор: Антон Иванов. С., 2006 ) България, „времето у нас“ (Източник: Атака, Год. V, бр. 1394, 10 август 2010, с. 24 )