Северен Епир, [1914 г. ?]

Карта на Северен Епир с границите на османските вилаети и кази и вписана карта, отразяваща границите в тази част на Балканите през 1914 г. [?]. 

Оригинално име на картата: Carte de L'Epire du Nord. 

Издател: H. Pidot, Cartographie, 4, Rue de Jessaint, Paris, 18éme