Любен Каравелов, ноември 1837 - януари 1879 г. [юбилеен вестник, 1947 г.]

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Благодарности: Ж. Велев.

Писмо от Семах Йомтов до Аврам Асса, 1939 г.

 

 

Скъпи г-н Аврам Асса,

Преди всичко предполагам, че ще те заинтересува, кой е авторът на това писмо и затова съм сигурен, че преди да започнеш да четеш, ти ще отидеш в края на писмото, за да видиш, кой го е подписал.

ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Проект „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“.

Прудкина, Мария. Героичният живот на Антон Прудкин, издание на Държавно издателство Георги Бакалов - Варна, 26 февр. 1969 г. - 14 окт. 1974 г.

 

Източник: ДА – Варна, ф. 938, а.е. 526, Прудкина, Мария. Героичният живот на Антон Прудкин, издание на Държавно издателство Георги Бакалов - Варна, 26 февр. 1969 г. - 14 окт. 1974 г.

Благодарности: П. Добрев

Концлагеристи на Голи оток, ФНРЮ, разпределение по общини (1949-1956)

Източник: BLIC

Благодарности: Неманя Калезич

Из изложението на морския капитан Антон Прудкин за негодността на кораба, използван за превозване на изселници за Палестина, 10 януари 1941 г.

 

Из изложението на морския капитан Антон Прудкин за негодността на кораба, използван за превозване на изселници за Палестина

 

10 януари 1941 г.

Протестно изложение от Централната консистория на евреите в България до председателя на Народното събрание във връзка със загиването на 200 души български евреи при корабокрушение в Бяло море, 15 декември 1940 г.

 

Протестно изложение от Централната консистория на евреите в България до председателя на Народното събрание във връзка със загиването на 200 души български евреи при корабокрушение в Бяло море

15 декември 1940 г.

Both, E. Analiza primului opiu recoltat în România. Romaniaban gyujtott elso opium vizsgalata. [S. l.], 1924

Забележка: Both, E. Analiza primului opiu recoltat în România [Анализ на първия опиум, отгледан в Румъния]. Romaniaban gyujtott elso opium vizsgalata. [S. l.], 1924. Extras din: Revista Farmaciei = Gyogyszereszi Folyoirat, 1924, nr. 7.

Източник:BCUB,Botanica

Bulgaria, schită cu nucleele comuniste şi numărul membrilor descoperiţi în cursul anilor 1933-1934

Забележка: България, скица с комунистическите ядки и броя на партийните членове, разкрити в периода 1933-1934 г. Скицата (картата)е част от голямо изследване на Специалната служба за информация към румънското правителство, наречено „Комунизмът в България“ (Communismul în Bulgaria).

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя Т. 3. Арнаудов, Хр. (изд.). Цариград, 1878

Източник: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“


Разпространи съдържание