Васил Митаков за разискванията на ЗЗН в НС, 1940 г.

 

[...]

 

Разискванията по законопроекта за защита на нацията завършиха с реч на министър Габровски, който чете. Може да се каже, че беше добре аргументирана. Очаквах да бъде по-силна. Появяването му на трибуната и краят на речта бяха съпроводени с ръкопляскания. 

След вота на законопроекта за защита на нацията се мина към разискванията на тронното слово. От опозицията говориха Мушанов и Цанков (досега). Речите и на двамата бяха много пресилени. Просто не намират теми, на които да говорят. Общо казано речта на Мушанов беше слаба, вяла и не произвеждаше никакво впечатление.

През време на речта на Цанков стана голям скандал между него, Дени Костов и Тодор Кожухаров. Чуха се думи като: долен провокатор, подлец, престъпник, четири пъти осъждан за подкуп, ти нямаш право да бъдеш тук, ти си от затвора излязъл и в затвора ще свършиш...

В речта си Цанков, както и Мушанов, отбелязоха, че Филов, Габровски и Попов били франкмасони.

Разискванията продължават...

 

[...]

 

Източник: Митаков, В. Дневник на правосъдния министър в правителствата на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов. С., 2002, с. 355