ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Проект „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“.