ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Дигиталната библиотека на Регионалната библиоетка „Пенчо Славейков“ предоставя великолепен пример за дигитализация на местната преса.