Списание АНАМНЕЗА и списание MEDIAEVALIA вече на общ портал

 
Списание АНАМНЕЗА и списание MEDIAEVALIA вече споделят общ портал - „ИСТОРИЧЕСКИ ПОРТАЛ“. В MEDIAEVALIA са качени всички досегашни 8 броя:
Също така може да намерите монографиите и сборниците, издадени от MEDIAEVALIA: