Списание АНАМНЕЗА, Год. X, 2015, кн. 1 е обновено с три нови статии, достъпни в PDF и HTML

ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИЯ НА СТРАНИЦИТЕ НА CASSELER ALLGEMEINE ZEITUNG
В ПЕРИОДА НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Любомир Георгиев


 

ПОЗАБРАВЕН МОМЕНТ ОТ ЖИВОТА НА ВАСИЛ ШАНОВ. КАК ЕДИН УЧЕН-ОСМАНИСТ СЕ ПРЕВЪРНА В ПРОДАВАЧ НА РИБА ново

Димитър Ницов


 

НАТУРАЛИЗАЦИЯ УКРАИНСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В БОЛГАРИИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД ново

Валерий Власенко


 

РЕНЕСАНСОВИЯТ ПРИМЕР ЗА МНОГОСТРАННО И ХАРМОНИЧНО ИЗГРАДЕНА ЛИЧНОСТ. ПРОГРАМАТА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ ново

Ваня Михайлова