Станчев, Е. НАЦИОНАЛИЗЪМ, ИДЕНТИЧНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВОЛЖКИТЕ ТАТАРИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ (ХIX – 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК). - АНАМНЕЗА, Година IX, брой 2 / 2014