IV рота, XXIX пехотен полк, Ямбол, 1940 г.

 

Забележка: Картичка, лице/гръб; на гърба е отбелязно името на Нено Рашков, с. Геня [Габровско].

Благодарности: Ж. Велев.