80 конски сили срещу една магарешка, междувоенен период, Румъния