ПРОГРАМА на научната конференция „България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация“, Софийска градска художествена галерия, 26 октомври 2018 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

България; София 1000

Бул. „Цар Освободител“ №15

тел.93 08, факс 00359 2 / 946 02 55

www.uni-sofia.bg

SU-POP 3a

SOFIA UNIVERSITY

ST. KLIMENT OHRIDSKI

1000, Sofia, Bulgaria 15

Tzar Osvoboditel Bd.

tel. 93 08; fax 00359 2/ 946 02 55

www.uni-sofia.bg

 

ПРОГРАМА

на научната конференция

 

България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация

26 октомври 2018 г., Софийска градска художествена галерия

 

Организатор: Исторически факултет, по проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, с любезното съдействие на СГХГ

 

9.00 – Откриване на конференцията.

9.15 – Проф. Мария Радева, ИФ-СУ – Университетските преподаватели като учени,

            граждани и дипломати на синора на XIX и XX век.

9.30 – Д-р Христо Беров, ИФ-СУ – За една особеност в дипломатическата история около

            обявяването на българската независимост. (30-годишната австро-унгарска

            окупация на Босна и Херцеговина – мит или реалност).

9.45 – Д-р Мартин Вълков, ИФ-СУ – Война и дипломация: конфликтът между България

            и Австро-Унгария за Косово през Първата световна война.

10.00 – Д-р Светослав Живков, ИФ-СУ – Войни, дипломация, избори. Промените в

             държавните граници и изборният процес в България 1913–1920 г.

10.15 – Доц. Валери Колев, ИФ-СУ – Окупационният дълг на България след Първата

             световна война.

10.30 – Д-р Ваня Стоянова, ИИИ-БАН – Църквата в полезрението на дипломацията –

             статутът на Българската екзархия в българо-турските преговори в Анкара

             (1924-1925 г.).

10.45 – Ас. Петър Добрев, ИФ-СУ – Българските чифликчии в Добруджа като

            посредници в дипломатическия възел между България и Румъния (1918–1940 г.).

11.00 – Мила Кръстева, УНИБИТ – Формиране на политическите нагласи на българското

             общество в контекста на внушенията за балканските народи (1934 – 1941 г.).

11.15 – Д-р Владимир Станев, ИФ-СУ – Англия и българските партизани.

11.30 – Рамона Димова, докторант, ИФ-СУ – Ролята на твореца във външната политика

             на България през ХХ в. Екатерина Савова-Ненова – един частен (?) случай.

11.45 – 12.30 – Дискусия.

12.30 – 13.30 – Обедна почивка.

 

13.30 – Доц. Бисер Петров, Институт за балканистика - БАН – Славянският фактор във

             външната политика на отечественофронтовска България.

13.45 – Милан Мераков, докторант, ИФ-СУ – Демографските политики на Югославия

             във фокуса на двустранните й отношения с България (1945–1952 г.).

14.00 – Доц. Боряна Бужашка, УНИБИТ – Българската държава и цариградските българи

            1944–1989 г.

14.15 – Проф. Искра Баева, ИФ-СУ – България и Румъния в Източния блок: как се

             решават спорове между съюзници?

14.30 – Ива Иванова, докторант, ИФ-СУ – Българо-гръцки отношения: сътрудничество в

             сферата на културата и туризма (1964–1967 г.).

14.45 – Проф. Светлозар Елдъров, Институт за балканистика-БАН Принос към

             българската църковна дипломация: Патриарх Кирил и Св. Престол през 1967–1969.

15.00 – Доц. Наум Кайчев, ИФ-СУ – Публична дипломация от Студената война: Радио

             Свободна Европа за Югославска Македония и българо-югославските отношения.

15.15 – Доц. Румяна Маринова-Христиди, ИФ-СУ – Големи политици на Балканите:

             политическа биография на Константинос Караманлис.

15.30 – Петя Павлова, магистър, ИФ-СУ – Вътрешнополитическите и икономическите

             проблеми на Югославия в края на 60-те и началото на 70-те години и

             перспективите пред отношенията й с България.

15.45 – Пламен Петров, докторант, ИФ-СУ – Културни диалози – диадата „вън/вътре“.

             Внос и износ на изкуство през 70-те години в и от България.

16.00 – Д-р Бисер Банчев, Институт за балканистика-БАН – Смъртта на Тито и

             българската външна политика.

16.15 – Доц. Марияна Стамова, Институт за балканистика-БАН – Албанските

             емигрантски организации в САЩ и Западна Европа и интернационализирането на

             косовския въпрос през 80-те години.

16.30 – Проф. Eвгения Калинова, ИФ-СУ – България и Турция – диалог по време на

             криза (1986–1988 г.).

16.45 – Д-р Надежда Жечкова, ФФ-СУ – Завръщащи се. Българските турци между две

            родини – интеграция и/или адаптация.

17.00 – Доц. Благовест Нягулов, ИИИ-БАН – Тука има – тука няма: малцинствената

             проблематика в българо-балканските отношения.

17.15 – Красимира Тодорова, докторант, ИФ-СУ – Възраждане на „македонския въпрос“

            в българо-югославските отношения при управлението на Андрей Луканов.

17.30 – Проф. Йордан Баев, Военна академия – България Митичният план „Подкова“ и

            операция „Съюзна сила“ срещу Югославия.

17.45 – Дискусия и закриване на конференцията.