ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА на проф. дин Александър Костов ОТ ЗАНАЯТ КЪМ ПРОФЕСИЯ. ИНЖЕНЕРСТВОТО НА БАЛКАНИТЕ: От началото на ХVIII век до Първата световна война

ИНСТИТУТЪТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ 

 

И ИЗДАТЕЛСТВО „ПАРАДИГМА” ВИ КАНЯТ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА 

                         

                             на проф. дин Александър Костов

 

ОТ ЗАНАЯТ КЪМ ПРОФЕСИЯ. ИНЖЕНЕРСТВОТО НА БАЛКАНИТЕ от началото на ХVIII век до Първата световна война

 

Представянето ще се състои на 26 май 2015 г. (вторник) от 17 часа в Големия салон на БАН, ул. „15 Ноември” №1

 

Книгата е посветена на развитието на инженерството на Балканите и неговата трансформация от занаят в професия от началото на XVIII в. до Първата световна война. През този период, в хода на ускоряващите се социално-икономически промени в света, се появява нов феномен – професионализацията или формирането и развитието на модерните професии. Сред тях особено място заема инженерството, което се превръща в един от главните символи на новата епоха. Изследването представя процеса на професионализация на инженерството на Балканите, като показва в сравнителен план общото и специфичното както между отделните държави от полуострова, така и между региона и останалата част на Европа.

 

В приложението ще намерите поканата.

 

Прикачен файлРазмер
POKANA_Ingenerstvo.pdf3.05 MB