П Р О Г Р А М А на научната конференция на тема ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ? (Кризисни процеси и заплахи за европейското единство)

    

 

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози” към ИИОЗ, БАН, Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,

Българско геополитическо дружество

 

 

П Р О Г Р А М А

на

научната конференция на тема

 

ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

(Кризисни процеси и заплахи за европейското единство)

 

 

 

 

СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна зала

27 – 28 април 2016 г.

 

27 април 2016 г., сряда

09.40  – 10.00 ч. – Регистрация на участниците в конференцията

10.00 – 10.30  ч. - Откриване на конференцията:

Приветствие от ръководството на ИФ на СУ

Приветствие от ръководството на ИИОЗ на БАН

Приветствие от Българското геополитическо дружество

 

Първо заседание

Водещ: проф. И. Баева

10.30–10.50 ч. – чл.-кор. проф. Васил Проданов, БАН. „Новият етап на системни противоречия на европейския капитализъм и нарастващите рискове от разпад на ЕС” (пленарен доклад)

10.50–11.05 - проф. д-р Георги Генов, УНСС,  "Оптимистично за разпадането на Европейския съюз и песимистично за европейското единство"

11.05–11.20 ч. – посланик Любомир Кючуков, Институт за икономика и международни отношения. „ЕС и релацията „ние-те

11.20–11.35 ч. - проф. д-р, Антоний Тодоров, НБУ. „Как ЕС да не се разпадне

11.35–11.50 ч. – доц. д-р Иво Христов, СУ. „Краят на коя "Европа?

11.50–12.05 ч. – проф. д-р Никола Аврейски, УНИБИТ, „Европа на различни скорости или Европа на различни посоки?

12.05–12.20 ч. – проф. д-р Динко Динков, УНСС. „Неосмислената същност на интеграционния модел на ЕС като фактор в задълбочаването на кризата в него”

12.20 – 13.00 ч. – Дискусия.

13.00 – 14.00 ч. – Обяд за участниците в конференцията

 

Второ заседание

Водещ: доц. Б. Градинаров

14.00–14.20 ч. – проф. д-р Искра Баева, СУ. „Ще се справи ли ЕС с поредното предизвикателство пред европейската цивилизация?” (пленарен доклад)

14.20–14.35 ч. – проф. д-р Николай Генов, Свободен университет Берлин. „Европеизация и индивидуализиране: Очаквания и реалности”

14.35–14.50 ч. – проф. дфн Нако Стефанов, СУ. „Европейски съюз“ – цели, проблеми, предизвикателства и перспективи”

14.50–15.05 ч. – проф. д-р Огнян Минчев, СУ – „Новите предизвикателства пред ЕС

15.05–15.20 ч. – проф. дсн Максим Мизов, ЦИПИ. „Провалът на мултикултурализма и илюзиите за единна европейска идентичност

15.20–15.35 ч. – доц. д-р Ивка Цакова, УНСС. „Олигархични заплахи през бъдещето на обединена Европа”

 

15.35–16.00 – кафе пауза

 

16.00–16.15 ч. – проф., д-р Боян Дуранкев, УНСС. „Условия за трансформацията на Европейският съюз от съвкупност в система”

16.15–16.30 ч. – д-р Христо Проданов, ЦИПИ. „Опитите за създаване на единен дигитален пазар на ЕС и неговите дигитални разделения и противоречия”

16.30–16.45 ч. – гл. ас. д-р Благовеста Николова, БАН. „Европейската мигрантска криза „в очите“ на съвременното глобално прогнозиране”

16.45–17.00 ч. - гл. ас. д-р Христина Амбарева, БАН. Зависимост между ценностите и подкрепата за европейска интеграция в Европа

17.00–17.15 ч. – докторант Ива Куюмджиева, БАН. „Влияние на темпоралните несъответствия между процесите на формиране на дългосрочните програми в ЕС и България върху механизмите за финансиране”

17.15–18.00 ч. – Дискусия

 

28 април 2016 г., четвъртък

Трето заседание

Водещ: чл. кор., проф. В. Проданов

10.00–10.20 ч. – доц. д-р Борислав Градинаров, БАН. „Съединените европейски щати в „окото” на геополитическия ураган” (пленарен доклад)

10.20–10.35 ч. – проф. дсн Кръстьо Петков. „Икономическата криза в Източна Европа и дезинтеграцията на ЕС”

10.35–10.50 ч. – Член-кор. проф. Иван Ангелов, БАН. „Икономически противоречия, застрашаващи бъдещето на ЕС”

10.50–11.05 ч. – доц. д-р Костадин Грозев, СУ. Бъдещето на ЕС и президентската кампания в САЩ 2016 г.”

11.05–11.20 ч. – проф. д.ф.н. Иван Кацарски, БАН. „Миграционният проблем: историческа и цивилизационна перспектива”

 

11.20–11.45 – кафе пауза

 

11.45–12.00 ч. – доц. д-р Илиана Марчева, БАН. „ЕС и поредното разширение на Изток: съдбата на програмата „Източно партньорство

12.00–12.15 ч. – д-р Валентин Катранджиев, Българско геополитическо дружество. „Европейският съюз - фактор в световната политика: трудно осъществима мисия”

12.15–12.30 ч. – д-р Калоян Методиев, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Българско геополитическо дружество,  „Заплахи за Европейския съюз от района на широката Югоизточна Европа“

12.30–12.35 ч. – проф. д.с.н, Михаил Мирчев, УНСС, ЕС пред комплексното предизвикателство: демографска криза и примитивно нашествие, спирала на войната Турция, "отвореното общество" и догматизмът на мултикултурализма“

12.35–12.50 ч. – доц. д-р Валери Колев, СУ. „Брекзитът - нов шанс за Обединена Европа”

12.50–13.05 ч. – доц., д-р Валентин Вацев, ЕУИМ,"Как е възможен ЕС в постмодерността - след залеза на средната класа"

13.05–13.50 ч. – Дискусия

13.50–14. 00 ч. – Закриване на конференцията