Статия с карикатура от швейцарската преса срещу култа към личността в Румъния, 1988 г.