Статия „9 септември“ на Никола Петков, публикувана във в. „Народно земеделско знаме“

София, 9 септември 1946 г.

 

 

9 СЕПТЕМВРИ

 

       Наистина голяма историческа дата. Цели двадесет и една години българският народ се бори, за да я осъществи.

    На 9 септември 1944 г. българският народ – земеделци, работници и народнически интелектуалци – събори фашистките управления, личните режими и монархиите и тури край на дворцовата външна политика, която бе обвързала България към тевтонската колесница и направи три народни катастрофи.

       На 9 септември българският народ възстанови свободата си и се върна с гордо чело в славянското семейство.

       И днес българският народ се бори за пълното осъществяване програмата на 9 септември, за пълното възстановяване свободите и правата, установени в Търновската конституция.

    Никой не може да формулира по-добре свободите на словото, печата, сдружаванията, съвестта от възрожденците, които създадоха конституцията.

       Делото на 9 септември е народно дело.

       И затова българският народ ще се бори за неговото пълно осъществяване до осъществяването на неговата програма от преди и на 9 септември.

       Републиканският режим е най-добрата гаранция за това, че делото на 9 септември ще успее.

 

 

Публ. в: Народно земеделско знаме, № 130, 9 септ. 1946.

 

Източник: Политическа история на съвременна България. Сборник документи. Том I (1944–1947). Съст. Л. Огнянов. С., 2016, с. 308.