Страница от германското пропагандно нацистко списание „Сигнал“, излизащо и на български език [вероятно от септември 1941 г.]

Текстът към илюстрациите:

/Горе, дясно/ „... още от въстановяването на германската армия Херман Гьоринг стана създател на германската въздушна войска. На малко смъртни е дадено, само в продължение на един живот да създадат от нищо един военен инструмент и да го развият до най-силното оръжие, по своя вид, в света. Той даде на войската преди всичко своя дух... (Фюрерът пред Райхстага на 19.VII.1940)“

/Долу, ляво/ „... Ескадрилите на германските въздушни войски се спускат в дрезгавината на утрото върху съветския неприятел. Въпреки численото му надмощие, тя си извоюва първенство във въздуха на изток още през първия ден и срази съветската въздушна войска. През сраженията във въздуха бяха свалени 322 съветски самолети отчасти с ловджийски апарати, и отчасти от противосамолетните оръдия. С машините унищожени на земята, числото на унищожените самолети от съветската въздушна войска се повиши до вечерта на 1811. Германските загуби през този ден възлизаха на 35 самолети...“ (От извънредното комюните на Глав. ком. на войската за първия боен ден на изток)

 

Забележка: точният брой на нацисткото списание на Вермахта „Сигнал“ не може да се установи засега, защото липсват заглавни страници и корици. Вероятно е от септември 1941 г. тъй има материали за края на Битката при Смоленск (юли - септ. 1941 г.) Страницата, която се публикува тук, е 9-та. Отделни броеве от списанието са запазени на микрофилм в НБКМ - вж. https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1122628580#full (благодарности за тази информация към Л. Георгиев). 

Източник: частна колекция